Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie” .

(KKK, 1213)

Na dwa tygodnie przed planowanym chrztem rodzice zobowiązani są przynieść do parafialnej kancelarii następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
  • dane rodziców i rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania;
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z zamieszkiwanych przez nich parafii potwierdzające, że są oni praktykującymi katolikami.

Zarówno rodzice, jak i chrzestni muszą być w stanie łaski uświęcającej. Informacja ta zostanie dodatkowo poświadczona.

Na 15 minut przed Mszą Świętą podczas które odbędzie się chrzest rodzice wraz z chrzestnymi udają się do zakrystii w celu uzupełniania informacji i złożenia podpisów w księdze parafialnej.