Duszpasterze

Proboszcz

 

Ks. Wojciech Stępień
Data święceń kapłańskich:
27.05.1995

Szafarz święceń: bp. Kazimierz Romaniuk
Posługa parafialna: 19.02.2017 – obecnie