Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

(KKK, 1131)

Na poniższych stronach można znaleźć informacje dotycząca udzielania poszczególnych sakramentów w naszej parafii, w tym dokumentów, które należy dostarczyć do parafialnej kancelarii: