Intencje

Niedziela 11 października

 • 8.00 O Boże bł. dla KŻR z Trzciany.
 • 10.00 + Edwarda Czaplickiego w dz. im.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19.00 + Jana Gmurczyka i dz. Gmurczyków.

Poniedziałek 12 września

 • 17.00 + Zofię, Jana Sochackich, Mariannę, Kazimierza Portachów, Jadwigę, Dionizego Sieradzkich, Annę, Czesława Sieradzkich.
 • 18.00 Białobrzegi.

Wtorek 13 października

 • 7.00 + Edwarda w 29 r. śm., Annę Bachusów.

Środa 14 października

 • 17.00 + Kazimierę Wiśniewską w 22 r. śm.
 • 18.00 Białobrzegi.

Czwartek 15 października

 • 7.00 + Jadwigę Kalinowską w dz. im.

Piątek 16 października

 • 17.00 + Edmunda Kurka w 6 r. śm.

Sobota 17 października

 • 15.30 + Janinę Stankiewicz w 10 r. śm.
 • 16.00 + Reginę w 6. r.śm., Stanisława, Helenę, Lucjana Piórkowskich, Czesława, Janinę Nojszewskich, Władysławę, Stanisława Jachimczyków.
 • 17.00 Ślub Sylwii Żywiałkowskiej i Sebastiana Chrustowskiego.

Niedziela 18 października

 • 8.00 + Czesławę w 17 r. śm, Zbigniewa Wilgosów, Wiesława Buraczyńskiego.
 • 10.00 + Stefanię Budek, Włodzimierza, Henryka Budków.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19.00 + Teresę Trzaskomę w 33 r. śm., Alinę, Bolesława Milewskich, dz. Rogulskich i Milewskich.