Rada Parafialna

W naszej wspólnocie doszło do zawiązania się Rady Parafialnej. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych sołectw. Oto i oni:

Wolica – Radosław Kowal, Jan Pawlak;
Arciechów – Henryk Pakieła, Maciej Właszczuk,
Ruda – Krzysztof Pisarek, Marcin Dzwonkowski;
Borki – Sławomir Ludwiniak, Hanna Rasińska;
Nowe Załubice – Jarosław Stasiorczyk, Zdzisław Dąbrowski;
Opole – Paweł Sokólski, Marcin Pakieła;
Stare Załubice – Stanisław Momot, Sławomir Ziółkowski;
oraz Panowie Radni – Zbigniew Jabłoński i Wojciech Rybarczyk.