Przygotowania do nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Już w sobotę, 2 września odbędzie się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na miejsce tego szczególnego wydarzenia został wybrany Radzymin, a całej uroczystości przewodniczył będzie J. E. Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski.
Do naszej parafii Obraz zostanie przekazany 4 września. Aby przygotować się na ten moment Koła Żywego Różańca z poszczególnych miejscowości naszej Wspólnoty codziennie odmawiają modlitwę różańcową.  Na samym początku września odbędą się również rekolekcje, które przeprowadzi dla nas ks. Stanisław Kania z Rajszewa. Poniżej znajduje się plan nauk.

PLAN REKOLEKCJI  PRZED NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Piątek, 1 września

10.00 – Msza św. dla dorosłych

12.00 – Msza św. dla dzieci klas 0-6 z rodzicami

18.00 – Msza św. dla klas 7. Podstawowej i 2-3 gimnazjum

20.00 – Msza św. dla osób późno wracających z zajęć i pracy

Sobota, 2 września

10.00 – Msza św. dla dorosłych

12.00 – Msza św. dla dzieci klas 0-6 z rodzicami

18.00 – Msza św. dla klas 7. podstawowej i 2-3 gimnazjum

20.00 – Msza św. dla osób późno wracających z zajęć i pracy

Niedziela, 3 września

8.00 – Msza św.

10.00 – Msza św.

12.00 – Msza św.

20.00 – Msza św.

Niedziela jest dniem zakończenia rekolekcji. Ofiary złożone na tacę przeznaczone są dla ojca rekolekcjonisty na budowę kościoła w Rajszewie.

ZAŁOŻENIA I ZADANIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

  1. Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji to czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed łaskawym Obliczem Matki i Królowej oraz nabrać sił do pracy nad sobą. Nawiedzenie ma dopełnić dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu i przygotować do dobrego przeżycia 100-lecia objawień fatimskich oraz do 25 rocznicy utworzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jest także czasem przeżywania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 60-lecia rozpoczęcia nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego.
  2. Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Maryi z całą rodziną diecezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne, umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych. Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego wyznania Chrystusa przed ludźmi, manifestacji wiary w Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski i Pani Jasnogórskiej.
  3. Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego będzie przebiegać w Diecezji Warszawsko-Praskiej pod hasłem: Zróbmy wszystko, cokolwiek nam powie. Hasło to uwydatnia i wyznacza szczegółowy cel i sposób przeżycia Nawiedzenia Obrazu Maryjnego, którego specyfiką jest nowa ewangelizacja. Realizacja tego hasła powinna się dokonywać poprzez:

– przepowiadanie i słuchanie Słowa Bożego w kościele,

– nawrócenie przez spotkanie z Bożym Miłosierdziem w sakramencie pokuty,

– odnowione i gorliwe uczestnictwo w liturgii,

– przekazywanie i przyswajanie prawd wiary i zasad moralnych na katechezie,

– podawanie i poznawanie prawd religijnych i zasad chrześcijańskich w domu rodzinnym,

– nauczanie i praktykowanie żywej wiary i ducha ewangelicznego w życiu osobistym i rodzinnym, środowiskowym i parafialno-społecznym.

Nawiedzenie rodzin parafialnych przez Obraz Świętej Bożej Rodzicielki powinno przebiegać w atmosferze duchowego nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi, w nadziei „powrotu do domu Ojca” tych wszystkich, których wiara i więź z Kościołem uległy osłabieniu, a nawet zerwaniu. Ważnym elementem nawiedzenia powinno być poczucie wdzięczności całego Kościoła Warszawsko-Praskiego wobec Chrystusa i Maryi za roztaczanie opieki nad całą diecezją przez 25 lat jej istnienia.