Informacje o ofiarach na Grób Pański

Ksiądz proboszcz zwraca się uprzejmą prośbą o zebranie ofiar w wysokości 50 zł na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na sprzątanie całoroczne kościoła. W związku z obecną sytuacją pandemii koronawirusa będzie się to odbywało przez wpłaty na konto parafialne: 67 1020 1042 0000 8002 0366 2970. W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego”. Za wsparcie serdeczne Bóg zapłać!

Tagi: