Oto jak przedstawiają się plany zmiany zadaszenia naszego kościoła.

Dla porównania stan obecny i przyszły:

TAK JEST  TAK BĘDZIE
   
   
   
Kategorie: Strona główna