TYGODNIOWE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela 15 grudnia – III Niedziela Adwentu

 • 8.00 + Jerzego Więcha, Stefanię Feliksa Piórkowskich, Leokadię Stanisława, Stefana  Czarneckich.
 • 8.00 + Reginę Dulińską z of.pg.
 • 10.00 + Józefę Sokołowską w 28 r. śm. Karola Sokołowskiego, Teresę Franciszka Piątek, dz. Sokołowskich i Piątków.
 • 10.00 O powrót do zdrowia dla Pawła Redlina.
 • 12.00 Za parafian.
 • 12.00 + Stefanię Wojciechowską w 1 r.śm.
 • 19.00 + Jana Sokołowskiego w 11 r śm. Aleksandrę, Wincentego Sokołowskich, Eugenię Czesława Jankowskich. 

Poniedziałek 16 grudnia

 • 6.45 O Boże bł. dla rodz. Relinów: Teresy, Janusza, Romana i Jadwigi; rodz. Pyśkiewiczów: Haliny, Krystyny, Zdzisława, Henryka i Wiolety.

Wtorek 17 grudnia

 • 6.45 O Boże bł. dla rodzin Bachusów i Szwaczyków.

Środa 18 grudnia

 • 6.45 O Boże bł. dla rodziny Adamskich: Karolina i Mariusza; rodz. Broniewskich: Iwony i Daniela; rodz. Siuba: Pauliny i Michała; rodz. Piątków: Beaty i Janusza; rodz. Sokołowskich: Bożeny i Krzysztofa; rodz. Domoradzkich: Małgorzaty i Wiesława oraz Teresy Niedzieskiej z mężem.
 • 17.00 + Mariannę Kaza z of.pg

Czwartek 19 grudnia

 • 6.45 O Boże bł. dla rodziny Pyśkiewiczów: Małgosi i jej bliskich
 • 17.00 + Adama Kurka z of.pg.

Piątek 20 grudnia

 • 6.45 O Boże bł dla rodz. Boratyn i Sokolińskich.
 • 17.00 + Mariannę w 38 r.śm., Henryka, Grzegorza Pawłowskich, Elżbietę Sokolińską.

Sobota 21 grudnia

 • 6.45 O Boże bł. dla rodziny Tacików: Marka i Magdaleny;
  rodz. Gierków: Piotra i Małgorzaty; rodz. Miączów: Karola i Barbary.
 • 17.00

Niedziela 22 grudnia – IV Niedziela Adwentu

 • 8.00 + Tadeusza Kazę.
 • 10.00 + Mirosławę, Marka, Stanisława, Genowefę Pyszkiewiczów, Kazimierę, Zbigniewa Rębelskich, Jerzego Zycha, Stanisława Pyszkiewicza, Mariannę Pakiełę z of.pg.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19.00 + Alinę, Mirosława Bajów, Barbarę Pętkowską.