TYGODNIOWE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  21-28.10.2018

 

Niedziela 21 października

 • 8.00 + Grażynę Dulińską w 4 r.śm. i jej rodz. Stanisława i Barbarę Marchlewskich.
 • 8.00 + O Boże bł. dla Elżbiety i Mariana Pisarków w 40 r.śl.
 • 10.00 + Annę, Jana, Łukasza Sokołowskich, dz. Sokołowskich, Janinę, Łukasza i Stanisława Sokołowskich, Zofię i Wacława Rasińskich.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19,00 + Edmunda Kurka w 4 r.śm., Stefanię Kurek, Stefana Wilkowskiego i dwczć.

Poniedziałek 22 października

 • 16.00 + Aleksandrę, Wincentego, Jana Sokołowskich, dz. Sokołowskich, Loredanę i Jana Calvetto.
 • 17.00 + Ludwika Kuźmińskiego w 30 dzpśm.

Wtorek 23 października

 • 7.00 + Bolesława Jankowskiego w r.śm. i Wandę oraz dz. Jankowskich.

Środa 24 października

 • 16.00 + Ewę Wiśniewską z of.pg.
 • 17.00 + Franciszka Sokołowskiego w r.śm., Tadeusza i ich rodz. Jana i Stefanię Sokołowskich.

Czwartek 25 października

 • 16.00 + Ludwika Kuźminskiego z of.pg..
 • 17.00 + Edwarda Czaplickiego z of.pg.

Piątek 26 października

 • 17.00 + Zbigniewa Wypyskiego z of.pg., Edwarda i Bogusława Wypyskich, Teresę i Stanisława Marchlewskich.

Sobota 27 października

 • 16.00 Ślub Grażyny Minakowskiej i Marka Wnuka.
 • 17.00 + Zdzisława Mianowskiego w 5 r.śm., Krystynę, Józefa, Danutę, Ireneusza, Irenę Mianowskich, Annę, Tadeusza i Jana Palesów.

Niedziela 28 października

 • 8.00 + Józefę, Franciszka, Zdzisława Marchlewskich, zmcr. Markiewiczów i Marchlewskich.
 • 10.00 + Władysława Pachulskiego w 16 r.śm. i Krystynę Pachulską, dz. Pachulskich: Emilię, Piotra oraz Włodzimierza Pachulskiego.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19.00 + Irenę, Józefa, Eugeniusza Kostrzewów, Henryka i Aleksandrę Kartasiewiczów oraz dwczć.