TYGODNIOWE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela 20 października

 • 8.00 + Krzysztofa Pisarka, Władysława Pisarka, Wacława Stankiewicza.
 • 10.00 + Franciszka Sokołowskiego w r.śm., Tadeusza Sokołowskiego, ich rodz. Jana, Stefanię, Adama Kurka, Barbarę Kalina.
 • 12.00 Za parafian.
 • 12.00 O Boże bł. dla Doroty i Krzysztofa w 4 r.śl. i ich synów Kacperka w 3. urodziny i Bartusia w 1. urodziny oraz o Boże bł. dla Sylwii i Marcina w 6 r.śl. i ich synów Mateuszka w 5. urodziny i dla Szymonka.
 • 19.00 + Reginę Piórkowską w 5 r.śm., Stanisława, Helenę, Lucjana Piórkowskich, Janinę, Czesława Nojszewskich, Władysławę i Stanisława Jachimczyk.

Poniedziałek 21 października

 • 17.00 + Mirosława Głażewskiego w 19 r.śm., Józefa, Stanisławę, Pawełka Głażewskich;

Wtorek 22 października

 • 14.00 Pogrzeb + Jerzego Kluska.
 • 17.00 + Jana Gmurczyka.

Środa 23 października

 • 17.00 + Jadwigę Kalinowską w dz.im.

Czwartek 24 października

 • 00 + Arkadiusza Więcha.

Piątek 25 października

 • 17.00 +Jadwigę Kalinowską.

Sobota 26 października

 • 16.00 + Bolesława w 13 r.śm. i Wandy Jankowskich, dz. Jankowskich.
 • 17.00 + Zdzisława Mianowskiego w 6 r.śm., Krystynę, Józefa, Danutę, Ireneusza, Irenę Mianowskich, Annę, Tadeusza, Jana Palesów.

Niedziela 27 października

 • 8.00 + Irenę, Józefa, Eugeniusza Kostrzewów, Aleksandrę, Henryka Kartasiewiczów, dwczć.
 • 8.00 + Jadwigę Suchenek w 1 r.śm., Daniela Suchenka w 18 r.śm.,
 • 10.00 + Tadeusza Redlina z r.im.
 • 10.00 O Boże bł. dla KŻR z Borek.
 • 12.00 + Henryka Wiśniewskiego w 1 r.śm.
 • 12.00 Za parafian.
 • 19.00 + Przemysława Obrębowskiego w 6 r.śm., Andrzeja Obrębowskiego, Leokadię Skibę.